ASSOCIACIÓ

COLLSEROLA

PAISATGE

VIU

Vídeos Jornada Collserola 2022-2032

Documentació i xarxes

Manifest

Som en un context d’emergència climàtica i això suposen tal com ha pronosticat la comunitat científica internacional risc de pandèmies, escassetat d’aliments i fenòmens meteorològics extrems entre els quals els incendis de sisena generació.

L'Associació Collserola Paisatge Viu (ACPV) ens definim com un grup de base preocupats pel nostre entorn i perquè un incendi de sisena generació pugui cremar Collserola sencera en qüestió d’hores. Aquesta hipòtesi de base està fonamentada per diferents experts algun d’ells de renom internacional en prevenció i extinció d’incendis.

Collserola té una immensa massa boscosa continua que és un gran potencial combustible. Ens cal fer un bon diagnòstic per poder actuar encertadament perquè aquest gran incendi no esdevingui. Som un grup de base que promou actuacions al territori per baixar, de forma significativa, el risc d’incendi de sisena generació a Collserola. Actuacions a través de prevenció passiva, aconseguint dibuixar un paisatge equilibrat. Les tasques de prevenció passiva que s’han de promoure, des de l'ACPV, ham d’anar enfocades a promoure i ajudat la pagesia, la ramaderia i la silvicultura, principalment. Totes les actuacions que es facin i promoguin des de l'ACPV , han de tenir, com a mínim, un doble sentit. Per un costat reduir el risc d’incendi, i per l’altre afavorir les persones que treballen el territori.

Ens cal poder imaginar la Collserola del demà no gaire llunyà, d’aquí 10 o 20 anys com un paisatge harmònic que preservi la seva biodiversitat i en equilibri entre els bosc, l’agricultura, la ramaderia i l’activitat humana, molt sobredimensionada els últims temps. La situació actual del Parc no pot continuar igual pel gran risc d’incendi que suposa i que hem de poder avaluar els passos a fer en els propers anys per aconseguir aquestes nous paisatges. Actualment l’agricultura suposa l’1,6% del Parc, quan fa 70 anys era el 20%.

Esdevé necessari plantejar-nos baixar el risc d’incendi per preservar un entorn privilegiat alhora que preservar milers de vides de persones que viuen i estimen aquest territori.

Ens calen passos ferms i agosarats en la gestió forestal com a millor eina per preservar els territoris i que preservem un bé preuat per les properes generacions.

Us animem a seguir els treballs de diagnòstic que farem i les actuacions que se’n puguin derivar, actuacions per preservar aquest territori i que farem extensibles a les administracions i a la ciutadania per articular-nos col·lectivament de la manera més convenient, pel bé de la natura, les persones que hi viuen, i el conjunt del planeta.OBJECTIUS

 1. Promoure actuacions que ajudin a generar un paisatge resilient a la serra de Collserola, especialment enfront un possible incendi de sisena generació.


 1. Potenciar el mosaic agro-forestal a la Serra, contribuint a l’augment del terreny agrícola, la ramaderia extensiva i la gestió forestal per augmentar la biodiversitat d’aquest territori i reduir-ne la vulnerabilitat a incendis.


 1. Implicar i treballar amb la comunitat en projectes concrets que ajudin als fins de l’associació.

ACTIVITATS

 1. Conscienciació, divulgació i implicació de la ciutadania

 • Conscienciació al territori respecte el risc d’incendi a la serra i la importància d’una gestió activa i planificada, que integri els objectius de prevenció d’incendis amb els objectius de conservació.

 • Implicació de la ciutadania en la realització de projectes en la línia de mantenir i ampliar el mosaic agroforestal

 • Divulgació entre el veïnat dels barris de tot Collserola sobre la necessitat de disposar d’eines de protecció i actuació davant d’un incendi de sisena generació i conèixer les responsabilitats de les administracions i de la pròpia ciutadania en relació a la prevenció d’incendis.

 • Ús de les xarxes socials i eines de comunicació per a donar a conèixer els objectius i projectes de l’associació.


 1. Execució de projectes concrets (de suport a iniciatives existents o que en generin de noves) dirigits a ampliar el mosaic agroforestal, prioritàriament en zones estratègiques per a la prevenció d’incendis (especialment l’incendi de sisena generació) i d’acord amb els treballs de diagnòstic realitzats per experts. Inclou accions de:

 • Identificació de necessitats de forma coordinada amb les entitats i iniciatives agrícoles, ramaderes i forestals existents.

 • Cerca de finançament, buscant sinèrgies amb les administracions i la ciutadania.

 • Coordinació de voluntariat per dur a terme o donar suport a aquests projectes.

 • Divulgació i visibilitat de les iniciatives (projectes culturals, ...)


 1. Coordinació amb les entitats i administracions, definició d’objectius compartits i seguiment del seu grau d’assoliment. Inclou accions de:

 • Mapeig de les entitats i iniciatives existents.

 • Cerca d’un consens i una visió compartida sobre el mosaic agroforestal a generar els propers anys, amb els diferents agents del territori.

 • Seguiment del progrés assolit amb objectius avaluables a través d’indicadors.

  • Treball per la cooperació i implicació de les administracions (locals i sectorials) en l’assoliment dels objectius fixats conjuntament.

  • Coordinació amb organismes i entitats especialitzades en la prevenció d’incendis, on l’associació treballa donant suport a la prevenció passiva, i les entitats especialitzades en la prevenció activa.

contacte amb nosaltres a [info@collserolapaisatgeviu.org]