PROJECTES

Llista de projectes engegats per l'Associació Collserola Paisatge Viu

Des de l'Associació Collserola Paisatge Viu hem decidit començar amb aquest projecte, conjuntament amb la gent de Can Domènech, pels motius següents:

  • Projecte ubicat a la zona definida com estratègica per la prevenció d'incendis a la serra de Collserola.

  • Que coincideix plenament amb els fins de l'associació, de crear un mosaic paisatgistic a la serra amb l'objectiu de prevenir els incendis.

  • Projecte liderat per Can Domènech amb la capacitat de disposar de materials i eines.

Pendents de tancar detalls amb el promotor de l'explotació. El que ja està definit són les línies d'actuació al terreny, que s'articularan des de les següents perspectives:

  • Retirada de cascots i d'impropis.

  • Suport a la poda d'oliveres.

  • Plantat de fruiters.

  • Instal·lació de malles d'abelles

Can Calopa

Estem en contacte amb els responsables de voluntariat i medi ambient de Can Calopa (cooperativa l'Olivera) per mirar de col·laborar amb actuacions, que coincideixin amb els fins de l'ACPV, a la seva explotació.

Esperem que en breu puguem detallar quins projectes podrem engegar plegats.

Plantació de flors autòctones i de temporada

De moment amb aquest projecte estem treballant amb l'objectiu de trobar sinèrgies entre algun o alguna propietaria i la persona que vol engegar aquest negoci. Trobem que es un bon exemple d'activitat a la serra de Collserola que ajudarà a crear un mosaic paisatgístic on s'afavorirà la biodiversitat vegetal i animal.

Un cop estigui en marxa, buscarem altres espais de col·laboració per poder fer algun voluntariat.

Fabricació artesanal de carbó vegetal

Aquest projecte ve de fora de Collserola, però ens pot permetre fer unes jornades amb les persones que han contactat i descobrir una de les feines de bosc que poden ajudar a mantenir Collserola en una situació més òptima.

Tant bon punt tinguem el projecte més treballat i amb dates, en farem difusió.

Els propers projectes que tinguem els anirem afegint ...

  • ...

  • ...